اینم اولین پست  سال جدید

حالم خوب از صبح که بیدارمیشم منتظر مهمونیم تا شب 

خوبه پذیرایی از مهمونایی ک گاها فقط سالی  یه بار میبینی

من عاشق خونه پر مهمونم 

نه اینکه ه روز بری خونه طرف اسایششو بگیری

اما اینم ک سالی   یه بار بری خوب نیس

من دوس دارم خونه پر مهمون 

رفت امد خوبه مخصوصا با ادمای خوب

خوب فعلا همین:)

 :)

 

منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : شب های بارون زده |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113 منبع : |113
برچسب ها : خونه